Hodnotiaca správa 2019

Špec.základná škola

Zvolenská cesta 59
98401 Lučenec

Aj v školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do 13.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole.
Počas mesiaca október 2019 prebiehala aktivita, ktorej podstatou bolo vyplniť vnútro nakreslenej červenej stužky rôznym materiálom červenej farby.
Dňa 17.októbra 2019 prebehol na školskom dvore na Zvolenskej ceste turnaj tried vo vybíjanej, ktorý sa uskutočnil v rámci súťaže „Športom pre Červené stužky“. Hralo sedem tried po 5 hráčov a 1 kapitán na 15 minút. Žiaci boli oboznámení s pravidlami vybíjanej, dozeralo a hlavne dbalo sa na dodržiavaní týchto pravidiel. Všetci sa zo všetkých síl usilovali nejakým spôsobom vybiť súpera, niekedy bola táto cesta dosť ťažká, ale napokon sa ukázali tí lepší a šikovnejší. Každá trieda dostala diplom za účasť v turnaji a sladkú odmenu.
Dňa 23.októbra 2019 sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s aktivitami Červených stužiek.
Dňa 25.októbra prebehli besedy s pracovníkmi CPPPa P na tému „Závislosť a duševné zdravie“ a „HIV / AIDS“. Následne po besedách nasledovala diskusia o daných témach.
Ďalšou aktivitou bola výtvarná súťaž „ Pohľadnica pre Červené stužky", ktorá je vyjadrením zamerania súťaže, do ktorej sme poslali 3 najlepšie žiacke práce.
Počas mesiaca november prebiehala školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“. Anjel mohol byť ľubovoľnej veľkosti, z ľubovoľného materiálu, ale podmienka bola – anjel musel mať červenú stužku.
Dňa 12.novembra 2019 bol premietnutý film s názvom „Drogová závislosť – Droga na 1.mieste“, po ktorom prebehla krátka aktivita , v ktorej žiaci zoraďovali, podľa štádií závislosti, fotografie jednej ženy, ktorá bola drogovo závislá a neskôr aj krátka diskusia.
V dňoch 21. a 22.novembra 2019 sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV.
V týždni od 25.novembra do 1.decembra 2019 sa vyrobené červené stužky nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS.
Dňa 25.novembra 2019 sme sa zapojili na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS do súťaže „Živá“ Červená stužka. Tejto aktivity sa zúčastnilo 38 žiakov a 7 pedagógov. Žiaci si na hodinách pracovného vyučovania alebo výtvarnej výchovy vyrobili z červeného krepového papiera kvety, ktoré si nasadili na vrch hlavy, aby svojím telom znázornili symbol kampane – červenú stužku.

Mgr.Erika Šoltésová