Hodnotiaca správa 2019

SOŠ pre ŽSPI

Kutnohorská 675/20
96701 Kremnica

Svetový deň boja proti AIDS 1. december pripadol tento rok na víkend (nedeľu), preto naša účasť na 13. ročníku celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholila už 28. novembra 2019 prednáškou spojenou s besedou na tému Duševné zdravie a závislosti.
Aj tento rok nám ju pripravila p. Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Pani Malatincová vždy vie, čo a ako povedať, aby žiakov zaujala a potom s ňou veľmi živo na tému besedujú.
Po besede dvaja žiaci porozdávali ostatným spolužiakom a aj zamestnancom školy pripravené červené stužky, aby ich nosením vyjadrili svoju podporu a solidaritu s tými, ktorí sú touto chorobou nakazení a aby sme si pripomínali aj potrebu prevencie.
Kampaň na našej škole začala už v októbri vytvorením nástenky a sledovaním filmov Anjeli a Príbehy anjelov počas hodín etickej výchovy. Na hodine komunikačných zručností sme vyrábali červené stužky a debatovali o probléme HIV a AIDS aj o význame kampane Červené stužky.
Veľmi úspešný bol aj športový poldeň v orientačnom behu v okolí Kremnice, ktorý sme zrealizovali v rámci súťaže Športom pre Červené stužky 20. 11. 2019.
Sme radi, že jesenné mesiace v škole sme mali vďaka 13. ročníku kampane vyplnené zmysluplnými aktivitami, ktoré žiakom pripomenuli, že problém HIV/AIDS sa týka nás všetkých.

Mgr. Andrea Ondrejková