Hodnotiaca správa 2019

ZŠ s MŠ

Školská 684
05333 Nálepkovo

Základná škola Nálepkovo sa do kampane zapája už niekoľko rokov. Na hodinách biológie alebo výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa rozprávame o víruse HIV, o príznakoch ochorenia, ale hlavne o prevencii. Žiaci vytvárajú obrázky a plagáty, sledujú prezentácie a krátke filmy. Zapájame ich do aktivít. Zaujímavá je pre nás aj výtvarná súťaž. Tento rok sme červené stužky rozdávali a nosili 28.11. Žiaci sa na tento deň tešia.

Mgr. Helena Repaská