Hodnotiaca správa 2018

Odborné učilište

Dúbravská cesta 1
84524 Bratislava-Karlova Ves

1. december je medzinárodným dňom boja proti AIDS. Naša škola sa tradične aj tento rok zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Vrámci tejto kampane sme 3.
decembra zorganizovali prevenciu, ktorú viedli žiaci tretích ročníkov. Žiakom porozprávali o ochorení AIDS, ale predovšetkým o možnostiach prevencie. Ich rozprávanie doplnilo zaujímavé video. V závere stretnutia rozdali žiakov červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života. Červené stužky vyrobili žiaci
v učebných dielňach alebo na poobednom klube. V rovnaký deň podvečer sa v telocvični zišli ubytovaní žiaci na internáte, ktorí spoločne vytvorili živú
červenú stužku. Tohtoročnú „Červenú stužku“ realizovanú na našej škole, považujeme za úspešnú.

Mgr. Jana Sekerešová