Hodnotiaca správa 2018

Základná škola s materskou školou

č.364
93568 Čaka

1. december Svetový deň boja proti AIDS sme si pripomenuli aj na našej škole.
V rámci 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sme realizovali so žiakmi nasledovné aktivity: zhotovenie informačného panelu o Červených stužkách,tvorba červených stužiek, premietnutie filmu Anjeli, Kvíz o kampani Červené stužky.


Mgr. Eva Krnčanová