Hodnotiaca správa 2018

Spojená škola

Žilinská 51
92101 Piešťany

Spojená škola – špeciálna základná škola, Valová 40, Piešťany 921 01

Hodnotiaca správa Celoslovenskej kampane Červené stužky 2018
AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovákov, starších alebo či mladších, sme v tom spolu. Preto sa v septembri naša škola opäť rozhodla zapojiť do kampane Červené stužky.
Rozhodli sme sa, že ani my nebudeme ľahostajní k tejto zákernej chorobe a primeraným spôsobom sme našich žiakov informovali o príčine, prejavoch a prevencii AIDS.
15.10. umiestnenie plagátu „Červené stužky“ a následné zhotovenie nástenky na danú problematiku.
15. - 19.10. Hovorme o jedle – podpora zdravého životného štýlu, prednášky, besedy, príprava zdravých jedál súťaže.
19.10. Drogy okolo nás – zhotovenie nástenky na danú problematiku.
20.11. Bubnovačka „Aby bolo deti lepšie počuť“ – pri príležitosti Sv. dňa prevencie týrania a zneužívania detí.
30.11. Interaktívna prezentácia na tému AIDS a Prevencia drogových závislostí
30.11. Tvorba červených stužiek – tvorba červených stužiek z látky a následné pripínanie na odev.

koordinátor kampane Červené stužky a UNICEF na škole
Barbara Buganová

Barbara Buganová