Hodnotiaca správa 2018

Liečeb.-vých.sanatórium

Čakany 7
93040 Čakany

Ako už každoročne, aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do kampane ČERVENÝCH STUŽIEK. Najskôr sme na hodinách výtvarnej výchovy skúšali vytvoriť Logo, potom prebehlo školské kolo, z ktorého sme vybrali na spoločnej komunite hlasovaním tri práce, ktoré sme poslali do súťaže.
Spolu so študentami z VŠsvA sme si pozreli filmy o obchodovaní s ľuďmi a potom sme si v skupinkách spravili pojmové mapy a plán prevencie dostania sa do takýchto situácii.
Spolu s našimi rodičmi sme v jednu sobotu boli účastný na prednáške o zdraví a závislostiach, ktorú si pre nás pripravila naša pani psychologička.
Spoločne sme absolvovali prednášku o HIV/AIDS, spojenú s prezentáciou a diskusiou.
Žiaci 4. B na hodine pracovnej výchove ušili pre všetkých zamestnancov a deti v ZŠ pri LVS červené stužky, ktoré rozdali na komunite a potom sme ich všetci svorne nosili v týždni počas trvania kampane.
Piataci a štvrtáci si pozreli film Anjeli a piataci aj film Príbeh anjelov.
Štvrtáci o všetkých prebehnutých aktivitách napísali článok do decembrového čísla školského časopisu.
Naše aktivity boli súčasťou takmer celej jesene, žiaci aktívne tvorili jej priebeh, nielen sa zúčastňovali aktivít. Skúšali svoju empatiu, zaujímali sa o tému a dávali zo seba podľa svojich možností a schopností. Sme radi, že sme mohli aj tento školský rok byť súčasťou červených stužiek.
Ďakujeme...

Mgr. Alena Šlezingerová