Hodnotiaca správa 2018

Gymnázium

SNP 1
056 01 Gelnica

Naša škola, Gymnázium Gelnica, sa tiež zapojila do 12.ročníka kampane Červené stužky. Počas jednotlivých mesiacov sme zrealizovali nasledujúce aktivity:
• výtvarná súťaž Pohľadnica pre Červené stužky (všetci študenti)
• premietanie odbornej prednášky o HIV/AIDS (študenti vyšších ročníkov)
• premietanie filmu o obchodovaní s ľuďmi (študenti vyšších ročníkov)
• tvorba a nosenie červených stužiek (všetci študenti)
• tvorba informačnej nástenky (koordinátorka kampane)
• dotazník o skúsenosti študentov s ľahšími drogami (študenti vyšších ročníkov)
Do výtvarnej súťaže „Pohľadnica pre Červené stužky“ sa zapojili najmä študenti nižších ročníkov. V rámci 4-ročného štúdia sme do celoslovenského kola poslali výtvarné stvárnenie červenej stužky od Dominika Valeša a v 8-ročnom štúdiu reprezentovali našu školu Saška Polahárová, Lujza Majkutová a Liana A. Zajacová.
Nástenka venovaná kampani bola priebežne aktualizovaná, dopĺňaná o práce a tvorbu študentov. Zrealizované aktivity sa študentom páčili, určite sa zapojíme aj v nadchádzajúcom ročníku.

Mgr. Kristína Vargová
Koordinátorka prevencie

Mgr. Kristína Vargová