Hodnotiaca správa 2018

Gymnázium T. Vansovej

17. novembra 6
06401 Stará Ľubovňa

Aj v tomto školskom roku sa naša škola, Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni, zapojila do celoslovenskej kampane „Červené stužky“, v rámci ktorej prebehli na škole nasledovné aktivity:

3.12.2018 sme študentom v školskom rozhlase pripomenuli, že 1. december je Svetový deň AIDS. V relácii sme poskytli základné informácie (čo znamená skratka AIDS, čo je cieľom boja proti AIDS/HIV, ...) a v závere sme žiakov vyzvali k tomu, aby v nasledujúci deň (4.12.2018) prišli oblečení v symbolickej farbe – červenej, aby sa sami stali spolupodieľateľmi sa tohto svetového dňa. Žiaci si mali obliecť čokoľvek červené (tričko, blúzku, rolák, sveter, šatku, nohavice, sukňu či dokonca ponožky).
3.12.2018 sa žiaci prvých ročníkov 4-ročného štúdia a V.O zúčastnili prednášky na tému AIDS, ktorú im prišla odprednášať pracovníčka RÚVZ so sídlom so Starej Ľubovni MVDr. Kolcunová.
4.12.2018 sa škola premenila na červené more. Po chodbách bolo možné zazrieť študentov oblečených podľa pokynov – v červenom.

Mgr. Veronika Bolešová