Hodnotiaca správa 2018

Základná škola

Janigova 2
04023 Košice-Sídlisko KVP

Dobrý deň, v šk. roku 2018/2019 sme vykonali tieto aktivity:
- beseda na tému HIV/AIDS
- beseda na tému obchodovanie s ľuďmi
- DVD anjeli
- umiestnenie plagátu kampane v škole

Mgr. Ján Rešovský