Hodnotiaca správa 2018

Gymnázium L. Stöckela

Jiráskova 12
08501 Bardejov

Naša škola sa opäť po dlhšej pauze tento rok zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Vrámci tejto kampane sme s členkami zdravotníckeho krúžku vyrábali červené stužky a nástenku na tému "Čo je to AIDS?", ktorá stojí vo vestibule školy. Keďže 1. december ako deň boja proti AIDS vychádzal na sobotu. Stužky sme rozdávali v piatok, aby v sobotu každý stužku mal doma a mohol si pripomenúť túto udalosť. Tohtoročnú „Červenú stužku“ realizovanú na našej škole, považujeme za začiatočnú, pri ktorej som nabrala skúsenosti a zistila čo o rok treba vylepšiť.

Mgr. Stanislava Mackaničová

Mgr. Mackaničová