Hodnotiaca správa 2018

Centrum voľného času Beťárik

Hviezdoslavova 4
90841 Šaštín-Stráže

Kampaň Červené stužky bola realizovaná riaditeľkou CVČ Beťárik na Základnej škole v Šaštíne-Strážach u žiakov 7. a 8. ročníka v dňoch 28.12. a 30.12.2018 a tiež na Základnej škole v Borskom Mikuláši dňa 29.12. 2018 u žiakov 8. a 9. ročníka.
Prostredníctvom prezentácie a diskusie bola žiakom priblížená téma a náplň samotnej Kampane Červené stužky a boli poskytnuté odborné vedomosti z problematiky HIV a AIDS.
Aktivity:
• Prezentácia zameraná na Kampaň Červené stužky, odovzdanie odborných znalosti z problematiky a 1. december ako svetový deň
• Sledovaním filmu „Anjeli“ mohli žiaci spoznať život z Misie sv. Jána, z miesta umierajúcich na AIDS v Juhoafrickej republike.
• Rozdávanie červených stužiek
• Riešenie kvízu v skupinovej práci
• Sledovanie krátkych motivačných videí
• Možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže vyhlásenej CVČ na tému logo boja proti HIV/AIDS

Mgr. Hana Komorná