Hodnotiaca správa 2018

Základná škola

Školská 531/29
08221 Veľký Šariš

Hodnotiaca správa pre Červené stužky 2018
Základná škola, Školská 29, Veľký Šariš v rámci 12. ročníka kampane Červené stužky 2018 uskutočnila tieto aktivity:
- september 2018 - prihlásenie školy do 12. ročníka kampane Červené stužky, plán aktivít, umiestnenie plagátov kampane na nástenkách v priestoroch školy,
- 16. október 2018 - oboznámenie žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ so základnými informáciami o HIV/AIDS, o kampani Červené stužky,
- október 2018 - výtvarná súťaž žiakov v tvorbe prác na tému „ Logo pre Červené stužky“ a zaslanie najlepších prác do celoslovenskej výtvarnej súťaže kampane Červené stužky,
- v dňoch 7. – 14. októbra 2018 boli žiakom 5. - 9. ročníka ZŠ premietnuté filmy o AIDS – Anjeli, Príbehy anjelov spojené s diskusiou k tejto problematike,
- v období od 15. do 19. októbra 2018 sa v telocvični školy uskutočnili medzitriedne turnaje vo florbale - Športom pre Červené stužky,
- dňa 13. novembra 2018 školská psychologička pripravila pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ besedu na tému „Obchodovanie s ľuďmi“,
- dňa 27. novembra 2018 odznela v školskom rozhlase relácia o kampani Červené stužky v roku 2018 a o prebiehajúcich aktivitách školy,
- od 26. novembra do 3. decembra 2018 – tvorba a nosenie červených stužiek,
- žiačke našej školy bol dňa 10. decembra 2018 odovzdaný diplom Červené stužky a odmena – darčeková poukážka - za 3. miesto vo výtvarnej súťaži „ Logo pre Červené stužky“, kategória ZŠ,
- dňa 11. decembra 2018 – zaslanie správy o aktivitách pre 12. ročník kampane Červené stužky koordinátorovi kampane.
PaedDr. Marta Demeterová

PaedDr. Marta Demeterová