Hodnotiaca správa 2018

Základná škola

Dolná Mariková 470
018 02 Dolná Mariková

Do kampane Červené stužky sa zapojili žiaci 7.ročníka výrobou a nosením červených stužiek, žiaci 8. ročníka si pripravili triednu nástenku k Svetovému dňu boja proti AIDS/HIV, žiaci 9. ročníka absolvovali besedu na tému: Láska, drogy a AIDS/HIV. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa zúčastnia prednášky CPPPaP v Považskej Bystrici na tému Duševné zdravie z organizačných dôvodov CPPPaP až vo februári 2019.

Mgr. Anna Jurkeníková