Hodnotiaca správa 2018

SOŠ obchodu a služieb

Ul. P. Jilemnického 24
91250 Trenčín

Členovia ŽŠR pripínali v posledný novembrový deň pred Svetovým dňom boja proti HIV/AIDS vlastnoručne vyrobené červené stužky.Žiaci školy ich hrdo nosili ako symbol boja proti tomuto smrteľnému vírusu.Formou nástenky k danej problematike, umiestnením plagátu kampane, sledovaním DVD In Your Face, Anjeli a Príbehy Anjelov a následnou diskusiou sa naši študenti dozvedeli o možnostiach prevencie pred týmto vážnym vírusovým ochorením.

In. Ivica Košutová