Hodnotiaca správa 2018

Špeciálna základna škola - Speciális Alapiskola

Pomlejská cesta 1
93101 Šamorín

Od pondelka 26.11.2018 sme s našimi žiakmi tvorili červené stužky, ktoré sme si pripevnili na oblečenie počas celého týždňa. V pondelok sme v rámci výtvarnej výchovy v triedach namaľovali plagáty na danú tému. Počas týždňa sme besedovali v jednotlivých triedach na témy ,,Duševné zdravie a závislosti" a tiež sme sa dotkli témy ,,Obchodovanie s ľuďmi". Týždeň sme ukončili v piatok ,,živou stužkou" na školskom dvore.

PaedDr. Natália Luštíková