Hodnotiaca správa 2018

Základná škola

Lipová 2
01501 Rajec

V týždni od 26.11. - 30.11.2018 sa naša škola ZŠ Lipová 2, Rajec zapojila do kampane Červené stužky.
Ľudia si pripínajú červenú stužku, aby vyjadrili podporu a solidaritu s ľuďmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS. Aj my si chceme uctiť najmä deti, ktoré zomierajú v hrozných bolestiach na túto nevyliečiteľnú chorobu.
26.11.2018 sme si pripli červenú stužku a nosili sme ju celý týždeň až do dňa 30.11.2018, ktorý sa stal Svetovým dňom boja proti AIDS.
Naše zrealizované aktivity:
- relácia do školského rozhlasu
- nástenka v budove školy
- nosenie červených stužiek od 26.11.-30.11.2018
- umiestnenie plagátu na viditeľné miesto – vstup do budovy školy
- premietanie filmu Anjeli, Príbehy anjelov
- krátka diskusia k danej téme pre žiakov 7.,8.,9. ročníka
- správa v miestnej tlači – Rajčan december 2018
- stretnutie pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS 28.11.2018

Ing. Katarína Jasenovcová Oblasť príloh