Hodnotiaca správa 2018

Základná škola

Slobody 2
98701 Poltár

ZŠ slobody 2 , 987 01 Poltár sa zapojila do kampane Červené stužky nasledovnými aktivitami: sledovanie filmu Anjeli. kvízom o AIDS a HIV, tvorbou projektov, ich umiestnením na nástenku školy, tvorbou a nosením červených stužiek, prednáškou a besedou, ktorú uskutočnili študentky SZŠ v Lučenci, informáciou na našej webovej stránke.

Mgr. Ivica Tužinská