Hodnotiaca správa 2018

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby

Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava

Aktivity školy v rámci kampane:
- dňa 12. 10. 2018 sa uskutočnila prezentácia FREE TEENS, ako prevencia pred AIDS a sexuálne prenosnými chorobami pre 1.A, ktorú viedol Mgr. Peter Slamka.
- zapojenie sa našich žiakov do výtvarnej súťaže – POHĽADNICA vystihujúca tematické zameranie kampane. Dňa 26.10.2018 sme na súťaž poslali tri práce žiakov 2.B z odboru grafický dizajn, ktoré boli vybrané odbornými pedagógmi v školskom kole súťaže. Práce budú uverejnené v školskom časopise, kronike a web stránke školy.
- dňa 27. 11. 2018 trieda 2.B absolvovala prednášku s Mgr. Peter Slamkom pod názvom "FREE TEENS", ako prevencia pred AIDS a sexuálne prenosnými chorobami.
- tvorba fotografií na tému "Červená stužka" v spolupráci s odborom fotografický dizajn, ktoré budú v rámci 1. decembra „Deň boja proti AIDS” uverejnené v školskom časopise, kronike a web stránke školy.

Mgr. art. Daniela Schredlova