Hodnotiaca správa 2018

Spojená škola internátna

Z.Nejedlého 41
93401 Levice

Tento šk. rok sme sa zapojili do kampane Červené stužky 2018 so všetkými žiakmi našej školy, špeciálnej materskej školy, školský internát a Praktickej školy.
Realizovali sme vybrané aktivity kampane. Športom pre červené stužky - Netradičný hod na cieľ, výtvarná súťaž - výroba pohľadníc, sledovali sme Príbeh anjelov, spolupracovali sme so školským psychológom v CČPPaP a formou rozhovorov približovali žiakom problematiku prevencie AIDS. Realizovali sme Živú červenú stužku formou balónového sprievodu všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov školy v okolí školy. Červenú stužku sme vyrábali a nosili počas posledného novembrového týždňa. Kampaň bola intenzívna v každom mesiaci jej realizovania.

Mgr. Tatiana Gáfriková