Hodnotiaca správa 2018

Súkromná spojená škola EES - Súkromná základná škola

Solivarská 28
08005 Prešov

V mesiaci september bola urobená nástenka s protidrogovou tematikou.
V októbri sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili prednášky na tému Duševné zdravie.
Mnohí žiaci ZŠ sa zapojili do výtvarnej súťaže Logo pre Červené stužky a z ich prác boli vybrané 3 a zaslané na adresu gymnázia v Žiline v posledný októbrový týždeň.
V novembri, 21.11.2018, sa na našej škole uskutočnil florbalový turnaj, na ktorom proti sebe hrali tímy 6., 7. a 8. roč. Tento turnaj bol súčasťou kampane Športom pre Červené stužky.
V posledný novembrový týždeň bola našimi žiakmi vytvorená živá červená stužka.
V mesiaci november bola taktiež aktualizovaná nástenka na tému Boj proti AIDS - boli vystavené výtvarné práce žiakov na tému Červené stužky.

Mgr.Slavomír Benč, Ing.Nadežda Fedorová