Hodnotiaca správa 2018

Základná škola

Komenského 307/22 ,08901 Svidník
08901 Svidník

O blížiacom sa Dni boja proti AIDS, o plánovaných aktivitách v rámci kampane sme žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov informovali prostredníctvom plagátikov kampane Červené stužky a harmonogramu. Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek v období od 27. novembra do 30. novembra 2018. Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, vytvorili samotní žiaci pod vedením učiteľov. Vyvrcholením kampane bola pre nás najtvorivejšia obľúbená aktivita Živá stužka, ktorú vytvorili žiaci 2. stupňa spolu s pedagogickými zamestnancami v červenom oblečení.
V rámci kampane sme realizovali ďalšie nasledovné aktivity:

 V 7. a 8. ročníku vo všetkých triedach si na hodine náboženstva a etickej výchovy žiaci pozreli film Anjeli (na základe metodiky) a po skončení filmu medzi sebou rozprávali o pocitoch a dojmoch z prezentovaného filmu o smrti a nádeji detí postihnutých vírusom HIV/AIDS ochorením žijúcich v misii sv. Jána v Barbertone v Afrike.
 Žiakom 8. a 9. ročníka bola 24.11.2018 prezentovaná prednáška o HIV a AIDS. Odbornú a veľmi zaujímavú prednášku žiakom prezentovala p. Mgr. Edita Poddaná z RÚVZ vo Svidníku
 V čase od 27.11. do 30.11.2018 si vo všetkých ročníkoch a triedach na hodine náboženstva žiaci vyrábali červené stužky a zároveň si pozreli film Príbehy anjelov.
 Žiakom 9. ročníka bola 30.11.2018 prezentovaná prednáška na tému: Obchodovanie s ľuďmi. Odbornú prednášku žiakom prezentoval kpt. Ing. Jaroslav Gbur referent špecialista VO OR PZ vo Svidníku.
 Posledný novembrový týždeň od 27.11. do 30.11. 2018 sme všetci na škole nosili červené stužky pripnuté na hrudi ako symbol boja proti HIV/AIDS ochoreniu.

Škola: Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník
Riaditeľ školy: PaedDr. Helena Lacová
Koordinátor kampane: PaedDr. Viera Cahajlová.
Mgr. Pavol Kačmár

Mgr. Pavol Kačmár