Hodnotiaca správa 2018

ZŠ pri zdravotníckom zariadení

Nám. L.Svobodu 4
97409 Banská Bystrica

V našej ZŠ sa uskutočnila beseda s lekárkou na tému HIV/AIDS. Žiaci absolvovali besedu o duševnom zdraví a nelátkových závislostiach.Zorganizovali sme besedu na tému obchodovanie s ľuďmi. Naše deti sa s radosťou zapojili do výtvarnej súťaže pre ZŠ "Logo pre červené stužky". Pri realizácií aktivít kampane sme postupovali podľa Metodickej príručky kampane. Žiaci vyrobili červené stužky, ktoré sme nosili od 26. 11. do 1. 12 2018. Plagát kampane bol umiestnený na nástenke v návštevnej miestnosti nemocnice. Deťom sme odprezentovali DVD Príbehy anjelov.

Mgr. Viera Lukáčová