Hodnotiaca správa 2018

Základná škola

Hutnícka 16
05201 Spišská Nová Ves

12. ročník kampane začal športovým zápolením dievčat a chlapcov zo 4.A a 4.B triedy v prehadzovanej. Aktivity pokračovali na triednických hodinách, kde si žiaci vyrábali červené stužky- symbol boja proti AIDS a pripomenuli si príčiny a dôsledky tohto ochorenia. Učitelia apelovali na zdravý životný štýl žiakov. Cieľom kampane je informovanosť, a tak sme informovali prostredníctvom letáčikov, ktoré sme rozdávali pri vchode do školy, rozhlasovou reláciou,nástenkou, videom o tomto ochorení.

Mgr. Dana Malinová