Hodnotiaca správa 2018

Gymnázium

Školská 26
95280 Vráble

Svetový deň boja proti HIV/AIDS
1. december nie je len prvým dňom zimného mesiaca, ale i svetovým dňom boja proti HIV/AIDS. Ľudia v tento deň nosia červené stužky na vyjadrenie podpory obetiam nakazeným HIV vírusom. Preto aj my každoročne vyrábame takéto stužky a pripíname ich našim pedagógom, študentom a aj nepedagogickým zamestnancom, aby ich celý deň nosili ako symbolickú spomienku na všetky obete, ktoré následkom nakazenia podľahli chorobe AIDS.
30.11.2018 sme si, okrem červených stužiek, pripravili zopár aktivít pre našich prvákov. Lektori zo združenia Storm, Mgr.Petra Olšanská a Mgr.Vesna Tomašik poskytli jednej skupinke informácie chtivých študentov rozdiely medzi HIV a AIDS, možnosti prenosu tohto vírusu, ochrany ako i právne spôsoby. Všetky tieto informácie im sprostredkovali informatívnou, ako i zážitkovou formou.
Druhú, našu bilingválnu skupinku podchytili študentky tretieho ročníka a prezentačnou formou im odhalili informácie týkajúce sa daného problému, a následne si ich overili formou kvízu. Potom si
pozreli emotívny film „Anjeli“ a na záver bolo ich úlohou vo dvojiciach vymyslieť slogan, propagačnú báseň, príbeh, napísať list pani Františke alebo vytvoriť inšpiratívny plagát.
Za prípravu, organizáciu a spoluprácu chcem poďakovať študentkám III.D triedy – Jessice Berecovej, Simone Matuškovej, Annamárii Kataríne Miklovej, Viktórii Mladej, Veronike Repáňovej, Viktórii Tormovej
a združeniu Storm.

Martina Hegedúšová
výchovný poradca a koordinátor prevencie

Martina Hegedúšová