Hodnotiaca správa 2018

Základná škola

Levická 903
95201 Vráble

Naša škola sa zapojila do kampane Červené stužky a v rámci kampane realizovala tieto aktivity:
- rozhovory so žiakmi na tému HIV, AIDS v rámci tr. hodín a ETV,
- tématická nástenka,
- pozeranie tématických filmov k danej téme,
- tvorba a pripínanie červených stužiak dňa 30. 11. 2018,
- Živá červená stužka (vytvorili ju žiaci celej školy 30. 11. 2018).

Mgr. Andrea Legátová