Hodnotiaca správa 2018

Špeciálna základná škola

Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

Aktivity kampane červené stužky na našej škole prebiehali v mesiacoch september, október, november a začiatok decembra 2018. V rámci kampane červené stužky sa na našej škole realizovali nasledujúce aktivity. V mesiaci september sme vytvorili nástenku a vo všetkých budovách školy rozvešali plagáty kampane, aby žiaci vedeli, že sa ich škola opätovne zapojila do kampane Červené stužky. V mesiaci október sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre ŠZŠ „Červené stužky“ kedy žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a výtvarnom krúžku tvorili pohľadnice s tématikou HIV/AIDS. V dňoch 26.11.2018 - 30.11.2018 sa v jednotlivých triedach počas výtvarných, alebo etických výchov tvorili červené stužky a učitelia so žiakmi preberali túto témou najmä formou voľnej diskusie. Neskôr ich nosili pripnuté na znak vyjadrenia podpory.

Mgr. Lucia Vozafová