Hodnotiaca správa 2018

Odborné učilište

Nábr. J. Kalinčiaka 4
97101 Prievidza

Kampaň Červené stužky v tomto roku podporili žiaci Odborného učilišťa a Praktickej školy v Prievidzi nosením červených stužiek a účasťou na prednáške na tému HIV/AIDS, ktorú viedol predseda Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Chrenovci - Brusne Andrej Oroszi a dvaja dobrovoľní členovia spolku (rovesnícka, tzv. peer skupina). Prednáška sa konala dňa 3. 12. 2018 dopoludnia v Spojenej škole s organizačnými zložkami Odborné učilište, Praktická škola v Prievidzi.Vzdelávacia aktivita prispela k zlepšeniu vedomosti žiakov o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.

Mgr. Emília Ondrejovičová, koordinátor prevencie, výchovná poradkyňa