Hodnotiaca správa 2018

Obchodná akadémia D. M. Janotu

Ulica 17. novembra 2701
02201 Čadca


V čase od 26. novembra 2018 do 1. decembra 2018 žiaci našej školy podporili kampaň Červená stužka nosením červených stužiek.Stužky nosili pripnuté na oblečení, alebo na školských taškách.

Mgr. Ľubomíra Goliašová