Hodnotiaca správa 2018

SOŠ technická

Okružná 693
02351 Čadca

Hodnotiaca správa 12-teho ročníka kampane Červené stužky

1. Film „Alkohol skrytý nepriateľ“ si pozrela trieda III.E dňa 25.9.2018.
2. Triedy I.A, I.B,I.D a I.E sa zúčastnili inovatívneho projektu Živé knižnice s mladými narkomanmi z resocializačného centra Provital, o.z. Ľudia trpiaci rôznymi závislosťami sa prišli podeliť so svojimi krutými životnými príbehmi, aby varovali mladých pred nástrahami a nebezpečenstvom fajčenia, alkoholu, drog a nelátkovými závislosťami.
3. Poučné zážitkové predstavenie THE DARK TRIP si pozreli žiaci III.B triedy. Išlo o autobiografickú hru mladého narkomana
4. V škole dňa 26.10.2018 prebiehali v II.A triede prednášky a besedy na témy „AIDS a mladý človek“ pod vedením Mgr. R. Kolenovej a „AIDS, rodina a rodinné vzťahy“ pod vedením Mgr. M. Semanovej.
5. Dňa 30.novembra 2018 sme sa zapojili do kampane nosením červených stužiek, ktoré rozdávali žiaci II.B triedy Matúš Stríž a Michal Tomica. Spoločne sme podporili Misiu sv. Jána v Barbadose sumou 57 eur. Veríme, že naša zbierka pomôže deťom postihnutým chorobou AIDS.
6. Nástenka s problematikou AIDS taktiež prispela k zvýšeniu informovanosti.
7. Na stretnutí v Žiline dňa 28.11.2018 túto kampaň svojou účasťou podporili žiaci Marián Jendrišák (I.A), Branislav Liščák (II.A) a Dávid Stráňava (III.A) spolu s Mgr. M. Semanovou.
8. 10.12.2018 sa v triede II. C uskutočnili prednášky na témy „Bigorexia, ortorexia a zdravý životný štýl“ v spolupráci s Mgr. Gerátovou z RÚVZ v Čadci a „Internet a kyberšikana“ s Mgr M. Polákom.
9. Počas suplovaných hodín Mgr. Semanová premietla žiakom nasledovné filmy v triedach:
Príbehy anjelov: II.C, II.A, II.E
Anjeli: I.A, I.E, I.C, I.D
Do tváre: III.F, III.D, III.C, III.E
Bol som mimo: I.E, I.A

Ing.Anna Kuffová