Hodnotiaca správa 2018

Cirkevná ZŠ s MŠ

Komenského 64/17
06781 Belá nad Cirochou

Žiaci našej školy sa zúčastnili výtvarnej súťaže pre základné školy.
Realizovali sme besedy:
- Duševné zdravie a závislosti 8. – 9. ročník
- HIV/AIDS 9. ročník
Premietanie filmu Anjeli : 8. – 9. ročník
Žiačky sa zúčastnili florbalu, kde si zmerali sily so ZŠ Komenského Snina,
ZŠ Študentská Snina, ZŠ Dlhé nad Cirochou, CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla
Belá nad Cirochou.

Ing. Daniela Dunajová