Hodnotiaca správa 2018

Obchodná akadémia

Nábrežie K.Petroviča 1571
03147 Liptovský Mikuláš

Kampani sme sa tento rok venovali naplno. Už v priebehu októbra sme na náboženskej výchove pozerali film Anjeli. Študenti sa následne zapojili do diskusie a veľmi podrobne sme rozoberali danú problematiku a zhodli sme sa na to, že je nutné viac informovať najmä mladých ľudí.
V priestoroch školy sme spolu zo Žiackou školskou radou (ŽŠR) vytvorili nástenku, na ktorej venujeme pozornosť boju proti HIV/AIDS.
Chlapci z 3.B si už druhý rok zahrali pod symbolom červenej stužky futbal s myšlienkou na tých, ktorí bojujú s touto životohrozujúcou chorobou.
Vrcholom celej kampane bol piatok 30.11.2018, kedy sme všetci prišli oblečení v červenom a vyjadrili sme tak svoj postoj. ŽŠR študentom počas prvých dvoch vyučovacích hodín referovala o HIV, AIDS a každému študentovi pripli stužku. Na akciu sme študentov pozývali prostredníctvom plagátov, ktoré sme umiestnili v škole (aj na nástenke - viď foto).
V mrazivom počasí sme o 10.00 vytvorili spoločnú živú stužku na školskom dvore.
Červené stužky sme ukončili výbornou prednáškou pre prvákov, ktorá sa uskutočnila 6.12.
Určite sa zapojíme opäť o rok.
OALM

Mgr. Eva Smiešna