Hodnotiaca správa 2018

Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina

Svätoplukova 38
90027 Bernolákovo

Kampaň Červené stužky prebehla tento školský rok na našej škole dňa 21.11.2018.
Besedy na tému AIDS nám každoročne pripravuje spolok medikov v Bratislave. Spolupracujeme aj s agentúrou Acet, ktorá prispieva do nášho programu besedami na tému týrané deti,zneužívanie detí.
Tak ako každý rok aj tento sme premietali filmy.
Športové aktivity nesmú nikdy chýbať. Futbal a florbal to sú obľúbené športy našich žiakov.
1.12 si žiaci pripnú červenú stužku.
Každý rok na škole prebieha výtvarná súťaž na danú tému.
Taktiež prebehli besedy s príslušníkmi policajného zboru.

PaedDr. Ľubica Páchniková