Hodnotiaca správa 2018

ZŠ V. Beniaka s MŠ

Školská 186/13
95633 Chynorany

Týždeň od 26.11. 2018 do 1. 12. 2018 sa niesol na našej Základnej škole V. Beniaka s MŚ Chynorany v duchu solidarity voči ľuďom chorým na HIV a AIDS. Žiaci 8. a 9. ročníka nosili na svojich hrudiach stužky, ktoré im predtým vyrobili žiaci 7. ročníka. Vytvorili sme informačný plagát o danej akcii, vyzývajúci k podpore a vyjadreniu spolupatričnosti.

PaedDr. Andrea Chrenková