Hodnotiaca správa 2018

Základná škola Kvačany

Kvačany 227
03223 Kvačany

Správa pre Červené stužky 2018

Do kampane Červené stužky sa naša škola tohto roku zapojila prvýkrát. V rámci kampane sme uskutočnili nasledovné aktivity:
 /ZŠ/ Výtvarná súťaž „LOGO pre ČERVENÉ STUŽKY“.
 Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole – tvorba nástenky nesúcej hlavné zameranie a posolstvo kampane.
 Tvorba a nosenie červených stužiek od 26. novembra do 1. decembra 2018 – nosením červených stužiek sme preukázali solidaritu v boji proti AIDS. Táto aktivita bola sprevádzaná tým, že pedagógovia v rámci vyučovania oboznámili žiakov s charakteristikou a významom Svetového dňa boja proti AIDS. Vysvetlili im príčiny vzniku, priebeh a dôsledky AIDS. Apelovali na žiakov tým, že AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.
 Správa o priebehu kampane.

Kampaň „Červené stužky“ sa nám veľmi páči, podporuje dobrú vec. Už teraz sa tešíme na jej nasledujúci ročník.


Mgr. Ľubomíra Trnovská, zodpovedná za priebeh kampane v ZŠ Kvačany

Mgr. Ľubomíra Trnovská