Hodnotiaca správa 2018

Súkromná spojená škola EES

Solivarská 28
08005 Prešov

V mesiaci september bola urobená nástenka s protidrogovou tematikou.
V októbri sa žiaci 1. až 3. ročníka zúčastnili prednášky na tému Drogové závislosti.
V novembri, 14.11.2018, sa na našej škole uskutočnil florbalový turnaj s účasťou aj iných škôl ako súčasť kampane Červené stužky.
16.11.2018 sa zástupcovia žiakov 1. až 3. roč. zúčastnili športovo-zábavnej súťaže s názvom NIE DROGÁM 2018.
V posledný novembrový týždeň bola vytvorená našimi žiakmi živá červená stužka.
V mesiaci november bola taktiež aktualizovaná nástenka na tému Boj proti AIDS - boli vystavené výtvarné práce žiakov na tému "Červené stužky".

Mgr.Slavomír Benč, Ing.Nadežda Fedorová