Hodnotiaca správa 2018

Základná škola Bystré

Hermanovská 347/7, 09434 Bystré
09434 Bystré

Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 094 34 Bystré
V mesiaci november rôzne aktivity a podujatia na našej základnej škole boli venované kampani Červené stužky. Cieľom kampane bolo žiakov informovať o pôvode a prenose vírusu HIV, vzbudiť u nich záujem o šport, viesť ich k zdravému životnému štýlu, a tým zamedziť ďalšiemu šíreniu vírusu. Pod heslom Športom pre Červené stužky si naši žiaci zasúťažili vo futbale. Na prestávky sa žiaci zvlášť tešili, lebo si mohli zatancovať na chodbe. Zhotovením a nosením červených stužiek vyjadrili naši žiaci solidaritu a pochopenie s ľuďmi nakazenými týmto vírusom. Vyvrcholením kampane bol posledný novembrový deň, kedy si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu a prezreli prezentáciu k Svetovému dňu boja proti AIDS.

Ing. Virbová Jelena