Hodnotiaca správa 2018

Stredná odborná škola agrotechnická

Tovarnícka 1632
95501 Topoľčany

Dňa 30.11.2018 žiaci školy vytvorili živú červenú stuhu, rozdali si červené stužky, besedovali o HIV AIDS.
Žiaci prvých ročníkov si pozreli film "Príbehy anjelov". Na záver žiaci testovali svoje vedomosti tajničkami. Zároveň prebiehala na škole zdravá výživa.

Ing. Kvetoslava Vassová