Hodnotiaca správa 2018

ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja

Haligovce 24
065 34 Haligovce

V rámci kampane Červené stužky 2018 sme v našej základnej škole o téme HIV/AIDS so žiakmi diskutovali počas triednických hodín aj počas hodín biológie. Starší žiaci si vyrábali červené stužky a aj ich nosili. Na hodinách telesnej výchovy súťažili v rôznych disciplínach pod názvom "Športom pre Červené stužky". Veríme, že si z týchto aktivít, prednášok a diskusií zapamätali čo najviac a bude im to v ďalšom živote osožné.

Mgr. Petrišinová Kristína