Hodnotiaca správa 2018

Spojená škola ZŠsMŠ,ZUŚ

Školská 370/19
97213 Nitrianske Pravno

Do kampane „Červené stužky „ sme sa ako škola zapojili už siedmy rok. Od septembra do 1. decembra prebiehali aktivity zamerané na danú problematiku. Žiaci diskutovali k téme na triednických hodinách, etickej, náboženskej či občianskej výchove. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže zaslaním troch výtvarných prác. Žiaci z ôsmeho ročníka obdržali letáčiky a pozreli si film „Anjeli“. Odborné informácie ponúkala aj nástenka žiackeho parlamentu v centrálnom pavilóne školy. 29. 11. 2018 si žiaci vypočuli reláciu do školského rozhlasu . Dňa 28. 11. 2018 sa šesť žiakov zúčastnilo stretnutia v Žiline. 30. 11. 2018 sa rozdávali a nosili na našej škole červené stužky, ktoré symbolizovali spolupatričnosť v boji proti HIV/AIDS.

Mgr. Ivona Haneschová