Hodnotiaca správa 2018

Základná škola

Černyševského 8
851 01 Bratislava

Správa z Kampane Červené stužky 2018
MOTTO: Život má cenu motýlích krídel ..!
Už jedenásty rok po sebe sa zapájame do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu aj k zdraviu a životu druhých. Tvorivé aktivity organizované k 1. decembru 2018:
O blížiacom sa Dni boja proti AIDS, o plánovaných aktivitách v rámci kampane sme žiakov, všetkých zamestnancov informovali prostredníctvom plagátov kampane Červené stužky a harmonogramu. Plagáty a svojpomocne vyrobené informačné letáky sme vyvesili na viditeľných miestach. Pre učiteľov a žiakov boli všetky informácie dostupné na nástenke žiackeho parlamentu alebo na prechodových dverách pri triedach. Rodičia a hostia boli informovaní prostredníctvom informačných letákov vyvesených na vstupných dverách do školy. Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek v období od 26. novembra do 1. decembra 2018. Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, vytvorili samotní žiaci pod vedením učiteľov.
Tento rok sme túto kampaň spojili s 30. výročím vzniku našej školy a pripravili sme opäť tvorivú aktivitu z plastových vrchnákov od fliaš. Jednotlivé tímy z každej triedy spolu s učiteľmi vytvorili rôzne obrázky a mozaiky. Súťažili v kategórii A - 30.výročie školy a v kategórii B - Červené stužky. Žiaci spolu s učiteľmi vytvorili rôzne obrázky a mozaiky. Vznikli jedinečné a originálne symboly a logá. Deviataci pripravili výstavu fotografií. Každá trieda odovzdala 1 hlas na podporu obrázku, ktorý sa jej páčil. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Výsledky súťaže sme vyhlásili v školskom rozhlase a všetky fotografie sme zverejnili na webovej stránke školy.
Vyvrcholením kampane bola pre nás najtvorivejšia obľúbená aktivita Živá stužka, ktorú vytvorili žiaci 1. a 2. stupňa spolu s učiteľmi po prvýkrát s červenými dáždnikmi vonku pred školou a tradične jednu stužku vytvorili v odtieňoch červenej farby vo vestibule školy.
Žiakom bol premietnutý film o smrti a nádeji „ANJELI“. Odborné vedomosti o zákernej chorobe AIDS získavajú žiaci na hodinách biológie a v diskusii s triednymi učiteľmi.
Žiacky parlament pripravil na základe hlasovania detí harmonogram zápasov pre žiakov 1. a 2.stupňa. športovú aktivitu vybíjanú. Mladší aj starší žiaci sa zapojili do osláv dňa športovými súťažami vo vybíjanej. A hoci každý jeden žiak vydal zo seba maximum, nešlo o víťazstvo, ale o vôľu podporiť dobrú myšlienku a zabaviť sa pri tom. Žiaci ukázali to najlepšie, čo mohli. Každá trieda mala svoj vlastný štýl, svoju taktiku. Spoločne sme zažili veľmi príjemné športové dopoludnie a svojimi aktivitami sme podporili tých, ktorí každodenne bojujú s nepriazňou osudu.

Mgr. Janette Teplická