Hodnotiaca správa 2017

Stredná zdravotnícka škola

Levočská 5
058 5 Poprad

SPRÁVA
Aj tento školský rok sme sa zapojili do kampane Červené stužky. Pripomenuli sme si negatívne dôsledky užívania drog mladými ľuďmi formou rôznych aktivít. Jednak to boli besedy, ale aj exkurzie, športové aktivity, kultúrne podujatia, nástenky...
Napr. v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám mali žiaci 1.ZA A a 1.ZA B besedu, na ktorej im príslušník Mestskej polície v Poprade, Mgr. Martin Jakub, na úvod pustil krátky dokument o drogách. Týkal sa užívania drog mladými ľuďmi v ich veku. Konkrétne to bolo o 16 ročnej Lucii, ktorá v bare stretla jedného chlapca. Ten ju pozval na pivo a neskôr aj k sebe na party. Postupne z piva boli aj tvrdé drogy - pervitín, ktorý si časom začala aj sama kupovať. Neskôr prišli aj ďalšie drogy, ktoré jej zmenili život. Ocitla sa na ulici bez peňazí, ako bezdomovkyňa. Poučenie: nikdy nezačínajme s drogou, ani s tou „ľahkou“ , pretože náš život postupne stratí pôvodný zmysel.
Mudr. Imrišková , z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade zase žiakom 2.ZA A a 2. ZA B vysvetlila, aké následky má nezdravý životný štýl následky na naše zdravie.
Žiakom 3.ZA B JUDr. Petrušková, predsedníčka trestného senátu Okresného súdu v Poprade, porozprávala o prípadoch zo svojej praxe, ktoré súviseli s užívaním návykových látok.
Všetky besedy sa u žiakov streli s pozitívnym ohlasom a boli pre nich veľkým prínosom a ponaučením.
Športovo nadaní žiaci sa zapojili do rôznych aktivít, ktoré sa uskutočnili na iných školách, keďže my vlastnú telocvičňu nemáme.

Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže v rámci Červených stužiek a 3 víťazné pohľadnice sme aj poslali do celoslovenského kola. Zároveň sme pripravili v škole aj nástenky k Drogám a Červeným stužkám, rozhlasovú reláciu k 1.decembru. Priebežne premietame DVD Anjeli. Žiaci 1.ZA A pripravili a rozdávali v škole 1. decembra červené stužky.
Zúčastnili sme sa aj nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia. Za kultúrou sme sa vybrali aj do ŠD v Košiciach, do divadla Astorka Korzo 90 v Bratislave a čaká nás ešte návšteva nového muzikálu v DJZ Prešov – Nikola Šuhaj v decembri.
Naši študenti v rámci poskytovania prvej pomoci navštevujú ZŠ A SŠ v našom okrese. Zapájame sa do aktivít realizovaných SČK v Poprade. Niekoľko rokov organizujeme Kvapku krvi na našej škole. A tých aktivít je oveľa viacej, ktoré prispievajú k aktívnemu využívaniu voľného času našich žiakov.

V Poprade 1.12.2017 vypracovala: Mgr. K. Tomková

Mgr.Katarína Tomková, SZŠ Poprad