Hodnotiaca správa 2017

Spojená škola, organizačná zložka:Stredná odborná škola

Zimná, 96
04925 Dobšiná

ČERVENÉ STUŽKY

1. december
kampaň boja proti AIDS

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“.
Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Vytvorili ju umelci z „Vizuálneho AIDS klubu“ v rámci projektu „Projekt Červenej stužky“. Autori projektu zostali v anonymite. Vďaka tomu nevznikli nároky na autorské práva.
Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi
nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS.

Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.
Iba neobmedzený prístup k informáciám môže zabrániť šíreniu HIV/AIDS. Prevencia, ktorá nie je založená na vedeckých poznatkoch, nie je dostatočne účinná a je prekážkou v boji proti HIV/AIDS.
Preto sa aj naša škola SOŠ Dobšiná, Zimná 96 zapojila do tejto kampane, ktorú sme začali prednáškou a besedou o HIV/AIDS, pokračovali sme výtvarnou súťažou, kde boli zapojení žiaci prvých ročníkov a vo vestibule školy sme pripravili informačný panel, ktorý priblíži dôležitosť tohto dňa,  históriu a základné informácie o tejto zákernej chorobe, ktorou je v súčastnosti nakazených viac ako 40 miliónov ľudí.V naše škole máme na viditeľnom mieste umiestnený plágát, ktorý symbolizuje 1. december ako deň červených stužiek.
Musíme si uvedomiť, že
proti tejto chorobe musíme bojovať nielen 1. decembra
ale celoročne.

Mgr. Soňa Ďurajová