Hodnotiaca správa 2017

SZŠ

Lichardova 1
909 01 Skalica

Vyhodnotenie kampane Červené stužky
na Strednej zdravotníckej škole v Skalici

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS. Je znakom pre upevňovanie povedomia o tejto nevyliečiteľnej chorobe medzi ľuďmi. Preto i naša škola sa opätovne zapojila a tým podporila už 11. ročník celoslovenskej Kampane Červené stužky.
Realizácia Kampane „Červené stužky“ na našej škole začala 4.9. 2017 aktualizáciou prevenčnej nástenky, vyhlásením aktivít prostredníctvom školského rozhlasu a zaslaním prihlášky do celoslovenskej kampane, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.
Do kampane sa zapojili všetky triedy našej školy s motiváciou triednych učiteľov a koordinátorky prevencie.
V školskom roku 2017/2018 v rámci Kampane Červené stužky som žiakom ponúkla tieto aktivity s možnosťou výberu:
- zhotoviť nástenky v materských triedach,
- premietnuť DVD s tématikou kampane HIV/AIDS,
- zhotoviť vlastné stužky,
- zúčastniť sa kvízu o Kampani Červené stužky,
- vyzdobiť školu červenými stužkami 1.12. 2017,
- zúčastniť sa stretnutie s Dr. Řehákom.
Všetky aktivity pre Kampaň červené stužky boli dobrovoľné.

Vyhodnotenie kampane ČS:
September - všetky triedy okrem IV.B našej školy sa zapojili do kampane ČS a zhotovili nástenky
v materských triedach. Za splnenie aktivity získali body do hodnotiacej tabuľky.

Október - premietnutie DVD ku kampani: I.B, II.A, III.A

November – zhotovenie vlastných stužiek splnili triedy: I.A, I.B, II.A, III.A, III.B
Žiaci a pedagógovia školy vyjadrili podporu ľuďom tejto zákernej choroby, pripnutím si
červenej stužky v dňoch 21.11. - 1.12. 2017.

Kvíz o Kampani Červené stužky - zúčastnili sa ho žiaci I.B a III.A
Kvíz mal 10 otázok, za každú správnu odpoveď bolo možnosť získať 1 bod, celkový počet -10 bodov.
Z každej triedy bol vyhodnotený žiak, žiačka, ktorí získali najväčší počet bodov :
I.B Patrik Romančík – 8 bodov
Barbora Šplíchalová – 8 bodov
III.A Sovičová – 10 bodov
Greskovičová – 10 bodov
Ludašová – 10 bodov
Pekníková Alžbeta - 10 bodov


21.11. 2017 sme ukončili jedenásty ročník Kampane Červené stužky prednáškou Dr. Řeháka a premietnutím filmu – Sex, AIDS a vzťahy. Aktivity sa zúčastnili žiaci I .a II. ročníkov.

Som veľmi rada, že sa nám podarilo i v tomto školskom roku splniť niekoľko aktivít v rámci jedenásteho ročníka celoslovenskej Kampane Červené stužky a tým poukázať na problematiku AIDS/HIV, ktorá sa týka nás všetkých. Ďakujem za spoluprácu triednym učiteľom.


v Skalici 1.12. 2017


Bc. Marková Elena, koordinátor prevencie soc.-pat. javov