Hodnotiaca správa 2017

SOŠ služieb Majstra Pavla

Kukučínova 9
05427 Levoča

Naša škola sa aj v školskom roku 2017/2018 zapojila do kampane Červené stužky v rámci svetového dňa boja proti chorobe AIDS v čase od 4. 9. 2017 – 1. 12. 2017.
V rámci tejto kampane sme sa zapojili do rôznych aktivít:
1. Dňa 24. 10. 2017 sme realizovali besedu spojenú s diskusiou na tému Závislosti s pracovníkmi neziskovej organizácie Trojlístok n. o. z Prešova. Beseda sa konala v priestoroch našej školy. Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií o závislostiach (rozprávali sa so žiakmi aj o injekčných striekačkách a možnosti prenosu AIDS na iného človeka pri užívaní drogy).
2. Do 3. 11. 2017 sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže pre SŠ „Červené stužky” pod názvom Pohľadnica pre Červené stužky. Žiaci boli na hodinách veľmi kreatívny. Pohľadnice sme vyhodnotili a 3 najkrajšie a najlepšie sme odoslali do Žiliny. Aj keď sme nevyhrali, žiaci si prostredníctvom pohľadníc uvedomili dôsledky AIDS na človeka.
3. Od 27. 11. 2017 do 1. 12. 2017 sme spoločne so žiakmi nosili červené stužky. V tomto týždni sme žiakom premietli film Anjeli, Príbehy anjelov a DVD In your face. So žiakmi sme sa rozprávali o tejto téme aj na triednických hodinách. Žiaci si uvedomili, aké je zdravie dôležité, a sú radi že žijú v bezpečnej krajine.
4. Dňa 1. 12. 2017 sme sa so žiakmi II. ER triedy zúčastnili stretnutia v Žiline pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. V Žiline sa žiakom veľmi páčilo, uvedomili si aký je rozdiel medzi HIV / AIDS a získali množstvo vedomosti, ktoré doposiaľ nevedeli.

Ing. Katarína Nováková