Hodnotiaca správa 2017

Spojená škola

Školská 212
92521 Sládkovičovo

Červené stužky 2017
Naša škola si ani tento ročník celoslovenskej kampane pod názvom „Červené stužky“ nenechala ujsť. Zúčastnili sme sa jej už po štvrtýkrát. Aktivity v rámci tejto kampane žiaci absolvovali veľmi radi. Ako prvá bola prednáška o problematike HIV a AIDS spolu s krátkou prezentáciou a živou diskusiou. Druhá aktivita bola sledovanie filmu Moja misia Anjeli a zhotovenie nástenky k aktuálnej téme, ktorá sa dotýka každého z nás. Treťou aktivitou bola výtvarná súťaž s názvom „Červené stužky v boji proti HIV/AIDS“. Tri najkrajšie pohľadnice sme poslali do súťaže. Posledná aktivita tejto kampane bola dekorovanie červenými stužkami na Svetový deň boja proti HIV a AIDS dňa 1. decembra. Touto aktivitou sme kampaň ukončili. Tešíme sa na budúci ročník kampane Červené stužky.
S pozdravom,
žiaci Spojenej školy Sládkovičovo a koordinátorka kampane Mgr. A. Kostolanská

Mgr. Andrea Kostolanská