Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

Malcov 16
08606 Malcov

ZŠ Malcov – Vyhodnotenie kampane Červené stužky
 Relácia v školskom rozhlase – o kampani Červené stužky a na tému HIV/AIDS.
 Internetová stránka školy, prostredníctvom ktorej žiaci získali nové informácie k danej problematike.
 Beseda – Škodlivosť a nebezpečenstvo užívania drôg – referenti špecialisti z radov polície.
 Beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi a premietanie filmu 0800 800 818 – špec. pedagóg školy.
 Zhotovenie stužiek –deti školského klubu zhotovili stužky pre žiakov a zamestnancov školy. Tohtoročná kampaň Červené stužky na našej škole mala veľký ohlas, zapojili sa do nej všetci žiaci a zamestnanci našej školy.
 Žiačky ôsmych ročníkov popripínali stužky všetkým zamestnancom školy a žiakom školy
Mgr. Anna Slamková - sociálny pedagóg a koordinátor prevencií

Mgr. Slamková Anna