Hodnotiaca správa 2017

Súkromná Spojená škola EDUCO

Slanická osada 2178
02901 Námestovo

SPRÁVA O KAMPANI ČERVENÉ STUŽKY
V tomto školskom roku sme aktivity v rámci kampane Červené stužky začali realizovať už od októbra.
V mesiacoch október a november sa pre študentov končiacich ročníkov zrealizovali prednášky na tému Obchodovanie s ľuďmi.
V novembri sa prváci zapojili do Olympiády zdravia a bezpečnosti a vytvorili červenú stužku. Vo vybraných triedach sa premietal film Anjeli s následnou diskusiou.
O dni boja proti AIDS informovali aj triedni učitelia v rámci triednických hodín – bola to zároveň predpríprava na vytvorenie živej červenej stužky.
Dňa 29. 11. sme sa zišli, aby sme vytvorili živú červenú stužku, ktorou sme chceli vyjadriť solidaritu s chorými ako aj s tými, ktorí sa o nich starajú, tiež náš záväzok žiť zodpovedne a odhodlanie šíriť túto myšlienku ďalej, čo sme vyjadrili symbolicky aj tým, že sme medzi seba vzali žiakov, ktorí nemali červené tričká. Spojené ruky znamenajú, že nechceme, aby niekto ostal s touto chorobou sám a že všetci spolu to dokážeme zvládnuť.
1. 12. v školskom rozhlase zaznela krátka rozhlasová relácia na pripomenutie Dňa boja proti AIDS a žiaci si mohli vyzdvihnúť červené stužky, ktoré zhotovili druháci a nosiť ich.
Po ukončení celej kampane bude krátka správa s fotografiami zverejnená na školskej webovej stránke.
Sme radi, že sme sa aj tohto roku mohli zapojiť do kampane.

Ing. Mária Urbániková