Hodnotiaca správa 2017

Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov

Základná škola, Hrnčiarska ul. č.795/61, Stropkov 091 01
091 01 Stropkov

Do jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa žiaci našej školy zapojili rôznymi aktivitami. V septembri sa žiaci popasovali s výtvarným spracovaním pohľadnice s motívom červenej stužky. V októbri sa konali besedy o HIV/AIDS s cieľom naučiť mladých ľudí zaujať správny postoj aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Na prelome novembra a decembra žiaci deviateho ročníka vytvorili hliadku Červenej stužky, ktorá v čase od 27.11. do 2.12.2017 nosila na svojom oblečení pripnutú červenú stužku. Najstarší žiaci na škole informovali a poučili mladších spolužiakov o posolstve červenej stužky ako aj o chorobe AIDS a prevencii pred ňou. Do každej triedy druhého stupňa školy umiestnili na nástenky informačné materiály o celoslovenskej kampani Červené stužky. Ako ďalšia aktivita v rámci tejto kampane bola Živá červená stužka. Desať žiakov IX.A triedy pomocou červených balónov vytvorilo živú červenú stužku, ktorá je symbolom krvi a života.

Mgr. Jana Berezná