Hodnotiaca správa 2017

ŠZŠ

Týršova 1
073 01 Sobrance

Do kampane Červené stužky pre rok 2017sa zapojilo všetkých 112 žiakov našej školy a 18 učiteľov. V mesiaci september sme začali s prvou aktivitu "Športom pre Červené stužky" Vzhľadom na možnosti školy a špecifiká našich žiakov sme zvolili prvú športovú aktivitu turistický pochod, ďalšími boli:nohejbal, preťahovanie lanom, skákanie so švihadlom...Veľmi obľúbenou aktivitou je výtvarná súťaž. Tri víťazné práce sme Vám zaslali. V týždni od 27.11. sme pokračovali v kampani vyvesením plagátu, prípravou a nosením červených stužiek, premietnutím DVD Anjeli a Príbehy anjelov. Besedou a malým vedomostným kvízom sme zhrnuli vedomosti našich žiakov o HIV/AIDS. 1.12. žiaci si vyzdobili triedy a aj napriek zlému počasiu na školskom dvore vytvorili "Živú červenú stužku". S pozdravom Ing. Anna Stanková

Ing.Anna Stanková